Select Your Style

Choose View Style

 • Full
 • Boxed

Choose Colour style

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

سرطان

سرطان

درمان سرطان نیاز به استراتژی هوشمندانه دارد

تومورها دارای مناطق آسیب پذیر هستن که می توان
آن ها را مورد هدف قرار داد.
برای اثربخشی بهتر درمان سرطان ، با استفاده همزمان از ترکیب چند دارو
و هدف قراردادن مسیرهای سلولی متفاوت می‌توان رشد تومور را کنترل
و از پیشرفت آن جلوگیری کرد.

برای اثربخشی بهتر درمان سرطان ، با استفاده همزمان از ترکیب چند دارو و هدف قراردادن مسیرهای سلولی متفاوت می‌توان رشد تومور را کنترل و از پیشرفت آن جلوگیری کرد.
چه کسانی از این تست ها سود می برند؟
بیماران مبتلا به سرطان که درمان خط اول شکست خورده است،و یا سرطان عود کرده است، و یا سرطان درجه بالا و یا متاستاتیک است و از محل اولیه به قسمت های دیگر بدن گسترش پیدا کرده است. بیمارانی که سرطان به تازگی تشخیص داده شده تا بهترین گزینه های از آنجاییکه درمان های هدفمند روی تغییرات سلولی منحصر به بافت تومور اثر می کنند نسبت به داروهای شیمی درمانی که روی تمام سلول های بدن اثر می گذارند ، عوارض کمتر و اثربخشی بیشتری دارند. این درمان ها به تنهایی یا در ترکیب با سایر درمان های سرطان اعم از شیمی درمانی و پرتودرمانی استفاده می شوند.
درمان های هدفمند چه انواعی دارند؟
انواع مختلفی از درمان های هدفمند تا کنون مورد تایید قرار گرفته اند که شامل هورمون درمانی ، بازدارنده های انتقال سیگنال سلولی ، تعدیل کننده های بیان ژن ، القا کننده های مرگ سلولی ، مهارکننده های تکثیر عروقی و ایمونوتراپی هستند.
تست های ژنتیک مرتبط با درمان های هدفمند کجا انجام می شوند؟
این تست ها در مرکز ژنتیک داتار واقع درشهر ساری ( Surrey ) در جنوب شرقی انگلستان انجام می شود.این مرکز ژنتیک مورد تایید انجمن پاتولوژی آمریکا و اتحادیه اروپا می باشد.

چه مواردی در این تست ها مورد بررسی قرار می گیرند؟
نمونه خون بیمار
۱-بررسی جهش های ژرم لاین روی ژن سلول های تک هسته ای در جریان خون
۲-فارماکوژنتیک ( بررسی مسیرهای متابولیسم دارویی، میزان پاسخ دهی و احتمال مسمومیت های دارویی)
۳-جدا کردن سلول های توموری شناور در گردش خون جهت شمارش تعداد و پیگیری پاسخ دارویی و بررسی جهش های پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ( SNP ) و بررسی میزان مقاوت و حساسیت سلول های توموری به داروهای شیمی درمانی روتین ( chemoresistance )
۴-بررسی میزان بیان ژن ها با مطالعه روی mRNA
۵- بررسی میزان تنظیم ژن ها با مطالعه روی mRNA

نمونه بافت تومور
۱-مطالعه انواع تغییرات ژنتیکی تومور شامل – جهش های پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ( SNP ) – تغییرات تعداد کپی ها ( CNA ) 2- بررسی میزان بیان ژنها با مطالعه روی mRNA

بانک اطالاعات دارویی
مطالعه اثربخشی دارویی و احتمال مسمومیت و تداخلات دارویی تجزیه و تحلیل داده ها به کمک هوش مصنوعی و متخصصین برجسته انتخاب مناسب ترین و موثرترین برنامه درمانی

موارد استفاده از تستها
۱- تشخیص نوع سرطان
بدنبال کشف توده در بدن بیمار جهت تشخیص نوع تومور نیاز به نمونه برداری از بافت توده می باشد ولی در اغلب موارد فرایند انجام نمونه برداری ناخوشایند، تهاجمی و دردناک است ، بعلاوه گاهی توده براحتی در دسترس نیست و نمونه برداری ریسک بالایی به بیمار تحمیل می کند.در این موارد می توان به کمک نمونه خون محیطی بیمار سلول های توموری در گردش خون بیمار را جدا کرد تا بجای نمونه بافت تومور مورد مطالعه قرار گیرند.

۲- درمان هدفمند سرطان و ایمونوتراپی
این تست ها معمولا زمانی درخواست می شود که بیمار به روش های درمانی سنتی اعم از شیمی درمانی یا پرتودرمانی مقاوم می شود، بیماری سرطان عود می کند یا به مناطق مختلف بدن گسترش پیدا می کند ، روی نمونه بافت یا خون محیطی بیمار ( شامل سلول های توموری در گردش ، قطعات شناوراز محتویات داخل سلول های توموری در گردش خون) انجام می شود و با بررسی آخرین تحولات سلولی و مشخص کردن نقشه ژنتیکی تومور مناسب ترین ترکیب دارویی شامل درمان های هدفمند ، ایمونوتراپی و… برای بیمار انتخاب می شود.این داروها با هدف قراردادن تغییرات مولکولی شناسایی شده که در رشد و تهاجم تومور نقش دارند ، پیشرفت بیماری را مهار می کنند.

۳- پیگیری پس از درمان سرطان
در این تستها با مطالعه روی تعداد سلول های توموری در گردش خون پاسخ بیمار به درمان تحت نظر گرفته می شود. این تست ها این امکان را فراهم می آورند که عود تومور در اولین مراحل که حتی به کمک روش های تصویربرداری قابل شناسایی نیستند ، تشخیص داده شوند.در این موارد با مطالعه روی آخرین تحولات سلولی مولکولی تومور برنامه درمانی بیمار در جهت کنترل زودرس و به هنگام عود بیماری تغییر می کند.

مقایسه شگفت انگیز !! بین روش مرسوم درمان سرطان با درمان هدفمند

در روش درمانی مرسوم ، درمان سرطان بر اساس منشا اولیه و نوع تومور ، برای مثال آدنوکارسینوما و یا کارسینوم سلول سنگفرشی، انتخاب می شود، در حالیکه در درمان هدفمند، تمام گزینه های درمانی مستقل ازمنشا و نوع تومور بررسی می شوند تا با داشتن انتخاب های بیشتر شانس موفقیت درمان افزایش پیدا کند.

در روش درمانی مرسوم بیمار طبق دستورالعمل های از پیش تعیین شده، بدون توجه به تغییر و تحولات تومور، تحت درمان قرار می گیرد و سپس از لحاظ پاسخ دارویی ارزیابی می شود دراین روش بیمار با ریسک مقاوت و مسمومیت دارویی مواجه است و زمان طلایی برای درمان مناسب از دست می رود در حالیکه در درمان هدفمند درمان بر اساس آخرین تغییرات بیولوژیک تومور و با بررسی احتمال مسمومیت و میزان پاسخ دهی دارویی انجام می شود.در این روش چون داروها منطبق با مشخصات سلولی و ومولکولی تومور بیمار بصورت آگاهانه انتخاب می شوند، اثربخشی بیشتر و عوارض کمتری بدنبال دارند.

در روش درمانی مرسوم داروهای شیمی درمانی با ترکیب مشخص طبق پروتکل از پیش تعیین شده به بیمار داده می شوند ولی در بیماری که تحت درمان هدفمند قرار می گیرد ، داروها به تنهایی یا درترکیب با هم یا حتی در ترکیب با داروهای شیمی درمانی متداول بر اساس آخرین پروفایل ژنتیکی تومور انتخاب می شوند.

با انتخاب آگاهانه و هوشمندانه داروها در روش درمانی هدفمند در مقایسه با روش درمانی مرسوم ، بدنبال اثربخشی بیشتر و عوارض دارویی کمتر، میزان بقای بدون پیشرفت سرطان (PFS) در بیماران افزایش قابل توجهی داشته است.